Χρόνος

 • περίπου 30 εργάσιμες ημέρες
 • εργάσιμες ημέρες Ελλάδας και χώρας προέλευσης
 • δεν υπολογίζεται ο Αύγουστος γιατί δεν λειτουργούν οι προμηθευτές

Κόστος

 • δωρεάν παραλαβή από τις εγκαταστάσεις μας
 • παράδοση με χρέωση κατόπιν ξεχωριστής τιμολόγησης

Τρόπος

 • Υπηρεσίες Courier (όλοι οι προορισμοί / μικρά τεμάχια)
 • Ιδιωτικά Οχήματα (εντός Αθηνών / όλα τα τεμάχια)
 • Φορτηγά Δημοσίας Χρήσεως (εντός Ελλάδος / μεγάλα τεμάχια)
 • Ναυτιλιακές Εταιρείες (εντός Κύπρου / μεγάλα τεμάχια)

Λεπτομέρειες

 • παραλαμβάνονται/παραδίδονται στην εργοστασιακή συσκευασία
 • ο τρόπος παράδοσης κάθε παραγγελίας ορίζεται από εμάς
 • παραδίδονται έως τοπικές αποθήκες ή έως την είσοδο του προορισμού